ေကၽးဇူးၿပဳၿပီး၀င္ေရာက္ပါ၊ စာရင္းသြင္းထားၿခင္းမရွိပါက စာရင္းသြင္းရန္ <အခုတော့မှတ်ပုံတင်မည်>.
Array ( [vip1] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">အသင်းဝင်အဆင့်</td> <td style="text-align: center;">VIP&nbsp;1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">30,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းသွင်းငွေ</td> <td style="text-align: center;">10,000,000&nbsp;ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">6,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">မွေးနေ့ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">38,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">28,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား)</td> <td style="text-align: center;">0.45%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို)</td> <td style="text-align: center;">0.35%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ)</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ <br />ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024 <br />တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက်</td> <td style="text-align: center;">1,000,000 ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူးဝန်ဆောင်မှုများ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">သီးသန့်လက်ဆောင်များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ဖိတ်စာ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip2] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">အသင်းဝင်အဆင့်</td> <td style="text-align: center;">VIP 2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">100,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းသွင်းငွေ</td> <td style="text-align: center;">30,000,000&nbsp;ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">22,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">မွေးနေ့ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">68,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">48,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား)</td> <td style="text-align: center;">0.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို)</td> <td style="text-align: center;">0.40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ)</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ <br />ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024 <br />တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။</td> <td style="text-align: center;">၉၉ ယူနစ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက်</td> <td style="text-align: center;">1,000,000 ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူးဝန်ဆောင်မှုများ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">သီးသန့်လက်ဆောင်များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ဖိတ်စာ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip3] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">အသင်းဝင်အဆင့်</td> <td style="text-align: center;">VIP 3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">200,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းသွင်းငွေ</td> <td style="text-align: center;">50,000,000&nbsp;ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">38,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">မွေးနေ့ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">88,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">88,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား)</td> <td style="text-align: center;">0.55%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို)</td> <td style="text-align: center;">0.45%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ)</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ <br />ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024 <br />တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။</td> <td style="text-align: center;">၁၉၉ ယူနစ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက်</td> <td style="text-align: center;">1,500,000 ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူးဝန်ဆောင်မှုများ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">သီးသန့်လက်ဆောင်များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ဖိတ်စာ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip4] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">အသင်းဝင်အဆင့်</td> <td style="text-align: center;">VIP 4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">500,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းသွင်းငွေ</td> <td style="text-align: center;">100,000,000&nbsp;ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">80,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">မွေးနေ့ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">128,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">128,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား)</td> <td style="text-align: center;">0.60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို)</td> <td style="text-align: center;">0.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ)</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ <br />ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024 <br />တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။</td> <td style="text-align: center;">၂၉၉ ယူနစ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက်</td> <td style="text-align: center;">2,000,000 ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူးဝန်ဆောင်မှုများ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">သီးသန့်လက်ဆောင်များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ဖိတ်စာ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip5] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">အသင်းဝင်အဆင့်</td> <td style="text-align: center;">VIP 5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">800,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းသွင်းငွေ</td> <td style="text-align: center;">150,000,000&nbsp;ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">130,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">မွေးနေ့ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">168,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">168,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား)</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို)</td> <td style="text-align: center;">0.55%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ)</td> <td style="text-align: center;">0.75%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ <br />ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024 <br />တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။</td> <td style="text-align: center;">၃၉၉ ယူနစ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက်</td> <td style="text-align: center;">2,500,000 ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူးဝန်ဆောင်မှုများ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">သီးသန့်လက်ဆောင်များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ဖိတ်စာ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip6] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">အသင်းဝင်အဆင့်</td> <td style="text-align: center;">VIP 6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">1,200,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းသွင်းငွေ</td> <td style="text-align: center;">200,000,000&nbsp;ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">180,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">မွေးနေ့ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">288,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">288,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား)</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို)</td> <td style="text-align: center;">0.60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ)</td> <td style="text-align: center;">0.80%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ <br />ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024 <br />တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။</td> <td style="text-align: center;">၄၉၉ ယူနစ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက်</td> <td style="text-align: center;">3,000,000 ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူးဝန်ဆောင်မှုများ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">သီးသန့်လက်ဆောင်များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ဖိတ်စာ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip7] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">အသင်းဝင်အဆင့်</td> <td style="text-align: center;">VIP 7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">1,800,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းသွင်းငွေ</td> <td style="text-align: center;">250,000,000&nbsp;ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">250,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">မွေးနေ့ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">388,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">388,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား)</td> <td style="text-align: center;">0.75%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို)</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ)</td> <td style="text-align: center;">0.85%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ <br />ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024 <br />တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။</td> <td style="text-align: center;">၈၉၉ ယူနစ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက်</td> <td style="text-align: center;">4,000,000 ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူးဝန်ဆောင်မှုများ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">သီးသန့်လက်ဆောင်များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ဖိတ်စာ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip8] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">အသင်းဝင်အဆင့်</td> <td style="text-align: center;">VIP 8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">2,500,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းသွင်းငွေ</td> <td style="text-align: center;">300,000,000&nbsp;ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">300,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">မွေးနေ့ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">688,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">488,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား)</td> <td style="text-align: center;">0.80%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို)</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ)</td> <td style="text-align: center;">0.90%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ <br />ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024 <br />တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။</td> <td style="text-align: center;">၁၀၉၉ ယူနစ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက်</td> <td style="text-align: center;">5,000,000 ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူးဝန်ဆောင်မှုများ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">သီးသန့်လက်ဆောင်များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ဖိတ်စာ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> [vip9] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">အသင်းဝင်အဆင့်</td> <td style="text-align: center;">VIP 9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">3,800,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းသွင်းငွေ</td> <td style="text-align: center;">380,000,000&nbsp;ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">500,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">မွေးနေ့ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">888,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">688,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား)</td> <td style="text-align: center;">0.85%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို)</td> <td style="text-align: center;">0.75%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ)</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ <br />ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024 <br />တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။</td> <td style="text-align: center;">၁၅၉၉ ယူနစ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက်</td> <td style="text-align: center;">7,000,000 ကျပ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူးဝန်ဆောင်မှုများ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">သီးသန့်လက်ဆောင်များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ဖိတ်စာ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> [vip10] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">အသင်းဝင်အဆင့်</td> <td style="text-align: center;">VIP&nbsp;10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">လည်ပတ်ငွေ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">စုဆောင်းသွင်းငွေ</td> <td style="text-align: center;">လည်ပတ်ငွေ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ</td> <td style="text-align: center;">လည်ပတ်ငွေ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">မွေးနေ့ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">1,888,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ်</td> <td style="text-align: center;">1,288,000&nbsp;ကျပ်<br />(x5 လည်ပတ်ငွေ )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား)</td> <td style="text-align: center;">0.90%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို)</td> <td style="text-align: center;">0.90%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ)</td> <td style="text-align: center;">1.20%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊ <br />ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024 <br />တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။</td> <td style="text-align: center;">၂၀၉၉ ယူနစ်</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက်</td> <td style="text-align: center;">ကန့်သတ်ချက်မရှိ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူးဝန်ဆောင်မှုများ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">သီးသန့်လက်ဆောင်များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ဖိတ်စာ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> )
  • VIP 1
  • VIP 2
  • VIP 3
  • VIP 4
  • VIP 5
  • VIP 6
  • VIP 7
  • VIP 8
  • VIP 9
  • VIP 10
VIP 1
နောက်ထပ် အချက်အလက်
VIP 1
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 1
စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ 30,000,000
စုဆောင်းသွင်းငွေ 10,000,000 ကျပ်
တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ 6,000,000
မွေးနေ့ဘောနပ်စ် 38,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ် 28,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.45%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.35%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.65%
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊
ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024
တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
-
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 1,000,000 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ -
သီးသန့်လက်ဆောင်များ -
ဖိတ်စာ -
အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး -
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ -
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ -
VIP 2
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 2
စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ 100,000,000
စုဆောင်းသွင်းငွေ 30,000,000 ကျပ်
တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ 22,000,000
မွေးနေ့ဘောနပ်စ် 68,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ် 48,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.50%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.40%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.65%
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊
ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024
တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 1,000,000 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ -
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး -
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ -
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ -
VIP 3
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 3
စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ 200,000,000
စုဆောင်းသွင်းငွေ 50,000,000 ကျပ်
တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ 38,000,000
မွေးနေ့ဘောနပ်စ် 88,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ် 88,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.55%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.45%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.70%
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊
ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024
တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၁၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 1,500,000 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ -
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး -
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ -
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ -
VIP 4
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 4
စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ 500,000,000
စုဆောင်းသွင်းငွေ 100,000,000 ကျပ်
တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ 80,000,000
မွေးနေ့ဘောနပ်စ် 128,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ် 128,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.60%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.50%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.70%
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊
ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024
တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၂၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 2,000,000 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ -
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး -
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ -
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ -
VIP 5
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 5
စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ 800,000,000
စုဆောင်းသွင်းငွေ 150,000,000 ကျပ်
တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ 130,000,000
မွေးနေ့ဘောနပ်စ် 168,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ် 168,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.65%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.55%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.75%
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊
ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024
တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၃၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 2,500,000 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ -
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး -
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ -
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ -
VIP 6
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 6
စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ 1,200,000,000
စုဆောင်းသွင်းငွေ 200,000,000 ကျပ်
တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ 180,000,000
မွေးနေ့ဘောနပ်စ် 288,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ် 288,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.70%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.60%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.80%
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊
ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024
တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၄၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 3,000,000 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ✔️
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး -
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ -
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ -
VIP 7
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 7
စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ 1,800,000,000
စုဆောင်းသွင်းငွေ 250,000,000 ကျပ်
တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ 250,000,000
မွေးနေ့ဘောနပ်စ် 388,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ် 388,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.75%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.65%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.85%
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊
ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024
တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၈၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 4,000,000 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ✔️
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး -
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ -
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ -
VIP 8
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 8
စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ 2,500,000,000
စုဆောင်းသွင်းငွေ 300,000,000 ကျပ်
တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ 300,000,000
မွေးနေ့ဘောနပ်စ် 688,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ် 488,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.80%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.70%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 0.90%
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊
ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024
တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၁၀၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 5,000,000 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ✔️
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး ✔️
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ ✔️
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ ✔️
VIP 9
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 9
စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ 3,800,000,000
စုဆောင်းသွင်းငွေ 380,000,000 ကျပ်
တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ 500,000,000
မွေးနေ့ဘောနပ်စ် 888,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ် 688,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.85%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.75%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 1.00%
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊
ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024
တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၁၅၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် 7,000,000 ကျပ်
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ✔️
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ -
အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး ✔️
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ ✔️
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ ✔️
VIP 10
x
အသင်းဝင်အဆင့် VIP 10
စုဆောင်းလည်ပတ်ငွေ လည်ပတ်ငွေ
စုဆောင်းသွင်းငွေ လည်ပတ်ငွေ
တန်းဆင်း လည်ပတ်ငွေ လည်ပတ်ငွေ
မွေးနေ့ဘောနပ်စ် 1,888,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
အဆင့်မြှင့်ဘောနပ်စ် 1,288,000 ကျပ်
(x5 လည်ပတ်ငွေ )
ပြန်အမ်းငွေ (အားကစား) 0.90%
ပြန်အမ်းငွေ (တိုက်ရိုက်ကာစီနို) 0.90%
ပြန်အမ်းငွေ (စလော့ဂိမ်းများ) 1.20%
နှစ်ကုန် ဘောနပ်စ် (ဒီဇင်ဘာ ၃၁)၊
ဤအပိုဆုသည် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024
တွင်သာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၂၀၉၉ ယူနစ်
တစ်ရက်လျှင် ငွေထုတ်ရန် ကန့်သတ်ချက် ကန့်သတ်ချက်မရှိ
အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ✔️
သီးသန့်လက်ဆောင်များ ✔️
ဖိတ်စာ ✔️
အထူး VIP အများဆုံး လောင်းကြေး ✔️
အများဆုံးလောင်းကြေး Package များ ✔️
အားလပ်ရက် လက်မှတ်များ ✔️